Право на соціальну стипендію мають студенти Університету, які навчаються за денною формою за державним замовленням, за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу успішності, не перебувають в академічній відпустці та належать до таких категорій осіб:

1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування та особи із їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення Університету, а також студенти Університету, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону України “Про вищу освіту” та статтею 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”;

2) особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

3) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”;

4) які стали студентами впродовж трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»;

5) осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

6) дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти), помер внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання (одержаного в період участі в антитерористичній операції) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів (до закінчення Університету, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

7) діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення Університету, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

8) діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання в Університеті, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

9) діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи;

10) студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

11) осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”

 

ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ СОЦІАЛЬНОЇ СТИПЕНДІЇ:

  1. Для одержання консультативної допомоги щодо коректного написання заяви на призначення соціальної стипендії та встановлення належності оформлення документів, студенти звертаються у Сектор студентської підтримки Центру підтримки студентських сервісів Університету (238 каб.).

До заяви додаються документи відповідно до соціальної категорії студента (постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045;  перелік документів). Просимо звернути увагу, що копії, які потрібні для оформлення заяви, подаються у 2-х екземплярах. Копії завіряються у Секторі студентської підтримки ЦПСС (238 кім.) за наявністю оригіналів документів.

2. Заява про призначення соціальної стипендії із належними документами перевіряється працівниками Сектору студентської підтримки ЦПСС на факт включення відповідного студента до рейтингу успішності (відсутність академічної заборгованості, незадовільного навчання) та достовірності інформації, що міститься у поданих студентом документах.

3. Факт подання погодженої заяви реєструється у журналі вхідної документації Сектору студентської підтримки ЦПСС.

4. Відповідальний працівник Сектору студентської підтримки ЦПСС передає такі документи Стипендіальній комісії Університету.

5. Університет до 5 числа кожного місяця подає до органів соціального захисту населення списки студентів, яким призначено соціальну стипендію. Виплата стипендії здійснюється після перерахунку Університету відповідних коштів Міністерством соціальної політики України через органи соціального захисту.