ПРОЖИВАННЯ У СТУДЕНТСЬКОМУ ГУРТОЖИТКУ

                                                          (безоплатне / з пільговою оплатою)

         І. Університет звільняє від оплати за проживання в гуртожитках студентів, які належать до категорії:

 1. дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів, які в період навчання у віці віз 18 до 23 років залишилися без батьків;
 2. дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю І, ІІ груп.

(пункт 9.13 розділ 9 Колективного договору Університету)

Реалізація такого права здійснюється через звернення у Профком студентів (ауд.125).

         ІІ. Державна цільова підтримка деяким категоріям громадян для здобуття вищої освіти у формі безоплатного проживання у студентському гуртожитку надається студентам з числа:

 1. особам, визнаним учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 2. дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 3. дітям, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
 4. дітям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також дітям осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності.

Державна цільова підтримка деяким категоріям громадян для здобуття вищої освіти у формі проживання у студентському гуртожитку з пільговою оплатою (50% від встановленої вартості) надається студентам, які належать до таких категорій:

 1. Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

 

Порядок надання пільги в оплаті/безоплатного проживання в гуртожитку:

 • Студенти звертаються у Сектор студентської підтримки (238 кім.) із заявою та необхідними документами, що підтверджують приналежність до відповідної соціальної категорії,
 • Пільга в оплаті за проживання або безоплатне проживання у студентському гуртожитку надається наказом Ректора на підставі поданої заяви з місяця звернення до завершення навчання (або досягнення студентом 23-х років).

Перелік документів для оформлення пільгового проживання:

 1. копію паспорта громадянина України  (+витяг про реєстрація місця проживання);
 2. копію свідоцтва про народження;
 3.  копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
 4. копія студентського квитка (у разі неможливості подачі копії студентського квитка подається копія довідки про навчання студента в Університеті);
 5. копії документів, які підтверджують категорію, за якою буде оформлена пільга (копію посвідчення учасника бойових дій та (для учасників АТО) копію довідки про безпосередню участь в АТО або довідку з Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб / копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни / копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності / посвідчення члена сім’ї загиблого / копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи / копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини позбавленої батьківського піклування та копію свідоцтва про смерть батьків / копію медичного висновку про дитину-інваліда до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи)

Для онлайн подачі заяви на пільгове проживання у гуртожитку Вам необхідно відкрити форму за посиланням (посилання на форму) і заповнити її через корпоративну пошту. Дайте відповіді на усі пункти і прикріпіть документи одним (!) файлом у форматі PDF.
Якщо з документами виникнуть проблеми, то працівники Сектору студентської підтримки напишуть на вашу електронну пошту. Якщо ж нових листів від нас ви не отримаєте, тоді документи в нормі.
А ось посилання на програми, які можуть вам допомогти якісно відсканувати документи і правильно оформити їх за допомогою смартфона (посилання на програми).