За рішенням Вченої ради Університету від 03 січня 2023 року відсоток стипендіатів становить:
40% – стипендіатів
1% – стипендіатів-відмінників.
На засіданні Стипендіальної комісії Університету 12 січня 2023 р. (протокол №1) затверджено рейтинг успішності студентів бакалаврату та 2 курсу магістратури за результатами першого семестрового контролю 2022/2023 навчального року.
P. S. Щоб знайти себе у списку рекомендуємо  скористатись комбінацією клавіш CTRL+F.
У стовпці Є Несвоєчас./ Незадов./ Незарах. позначка “Так” означає, що студент мав незадовільну оцінку (академічну заборгованість) і не має права на призначення стипендії.