За рішенням Вченої ради Університету від 01 лютого 2024 року відсоток стипендіатів становить:
40% – стипендіатів
2% – стипендіатів-відмінників.
На засіданні Стипендіальної комісії Університету 08 лютого 2024 р. (протокол №2) затверджено рейтинг успішності студентів  за результатами першого семестрового контролю 2023/2024 навчального року.
P. S. Щоб знайти себе у списку рекомендуємо  скористатись комбінацією клавіш CTRL+F.
У стовпці Є Несвоєчас./ Незадов./ Незарах. позначка “Так” означає, що студент мав незадовільну оцінку (академічну заборгованість) і не має права на призначення стипендії.