Студентський відділ

Студентський відділ є структурним підрозділом Університету, який забезпечує формування академічних, духовних, патріотичних цінностей студентської спільноти через інформаційно-просвітницьку діяльність. Залучає студентів до творення єдиної корпоративної культури та етики Університету, а також розповсюджує інформації та проводить студентські олімпіади, конференції, форуми, круглі столи, лекції, дебати та вносить пропозиції до заохочення студентів за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення.

З метою сприяння у навчальній, творчій та виховній роботі зі студентами  відділ співпрацює з органами студентського самоврядування, профспілковою організацією студентів та студентськими організаціями Університету.

З 2017 року Студентський відділ координує процедури призначення та позбавлення академічних і соціальних стипендій. Проводить інформаційно-роз’яснювальну діяльність щодо стипендіального забезпечення студентів.


Начальник відділу

Іванусь Богдан Іванович

 

 

          Кузик Сергій Богданович                            Сновидович Наталя Богданівна                       Коруд Соломія Володимирівна

фахівець                                                           лаборант                                                   лаборант

                                 

 

Луцик Павло Миколайович                    Грабський Іван Ростиславович                      Терешонкова Дар’я Андріївна

лаборант                                                       лаборант                                                    лаборант