Сектор студентської підтримки

Сектор студентської підтримки є структурним підрозділом Університету, який забезпечує формування академічних, духовних, патріотичних цінностей студентської спільноти через інформаційно-просвітницьку діяльність. Залучає студентів до творення єдиної корпоративної культури та етики Університету, а також розповсюджує інформацію про студентські олімпіади, конференції, форуми, круглі столи, лекції, дебати та вносить додаткові бали студентів за успіхи студентів у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення.

З метою сприяння у навчальній, творчій та виховній роботі зі студентами  відділ співпрацює з органами студентського самоврядування, профспілковою організацією студентів та студентськими організаціями Університету.

З 1 вересня 2021 року Сектор студентської підтримки координує процедури призначення та позбавлення академічних і соціальних стипендій. Проводить інформаційно-роз’яснювальну діяльність щодо стипендіального забезпечення студентів.