Студентський відділ

Студентський відділ є структурним підрозділом Університету, який забезпечує формування академічних, духовних, патріотичних цінностей студентської спільноти через інформаційно-просвітницьку діяльність. Залучає студентів до творення єдиної корпоративної культури та етики Університету, а також розповсюджує інформації та проводить студентські олімпіади, конференції, форуми, круглі столи, лекції, дебати та вносить пропозиції до заохочення студентів за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення.

З метою сприяння у навчальній, творчій та виховній роботі зі студентами  відділ співпрацює з органами студентського самоврядування, профспілковою організацією студентів та студентськими організаціями Університету.

З 2017 року Студентський відділ координує процедури призначення та позбавлення академічних і соціальних стипендій. Проводить інформаційно-роз’яснювальну діяльність щодо стипендіального забезпечення студентів.


Начальник відділу

 

  Грабський Іван Ростиславович                     Куйбіда Юрій Володимирович                                                                                                                                              Дронь Артур Віталійович 

        Начальник відділу                                                  фахівець                                                                                                                                                                                   лаборант

                                  

                               

  Захарчук Анастасія Ігорівна                                                                                                                        Формос Юлія Олексіївна

             лаборант                                                                                                                                                                   лаборант