Нормативні документи

ЗАКОН України “Про вищу освіту“
Статут Львівського національного університету імені Івана Франка
Правила внутрішнього розпорядку
Тимчасове положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка
Про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному…