%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bb%d1%96%d0%bd%d1%96%d0%b9%d0%ba%d0%b8

Студентський відділ Львівського національного університету імені Івана Франка

забезпечує інтеграцію студентів у навчально-виховний процес, а також забезпечує соціальні умови адаптації студентів Університету.

Основною метою Відділу є сприяння організації навчально-виховного процесу студентів в Університеті, відповідно до чинного законодавства України.

Завданнями Відділу є:

  • створення умов для формування студентської спільноти;
  • забезпечення дотримання академічних традицій Університету;
  • співпраця зі студентськими організаціями;
  • організаційна підтримка студентських акцій;
  • підтримка талановитих молодих дослідників Університету;
  • сприяння участі студентів в олімпіадах і конкурсах;
  • сприяння адресному захисту і підтримці студентів;
  • оформлення іменних стипендій та премій студентам;
  • сприяння ініціативі та активності студентів;
  • організація семінарів і практикумів для заступників деканів і директорів коледжів з питань виховної роботи тощо.

У своїй діяльності, Відділ керується чинним законодавством України, Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку, наказами ректора Університету та положенням про Студентський відділ.